Koudemiddel

koudemiddelen

Richtlijnen en mogelijkheden

Wat is koudemiddel?

Een koudemiddel is een stof die in warmtepompen wordt gebruikt als medium voor het transport van warmte. Deze koelmiddelen worden afhankelijk van de toepassing geselecteerd op hun (drukafhankelijke) kookpunt. Veelgebruikte koudemiddelen zijn gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen, alkanen (butaan, propaan, isobutaan), propyleen, ammoniak en kooldioxide.

Natuurlijke koudemiddelen

Gebruik van natuurlijke koudemiddelen is belangrijk voor behoud van het milieu omdat ze niet schadelijk zijn voor de ozonlaag. Natuurlijke koelmiddelen zijn middelen die als stof vrij in de natuur voorkomen. Ze dragen minder bij aan het broeikaseffect omdat de gunstige energetische eigenschappen vaak tot lagere indirecte CO2 uitstoot leidt. Natuurlijke koudemiddelen zijn daarmee een goede keuze als het gaat om een duurzame en betaalbare oplossing.

Goed alternatief

Voorbeelden van natuurlijke koudemiddelen zijn het veelgebruikte ammoniak (NH3), het hervonden CO2 en bijvoorbeeld propaan (R290). Al deze middelen vormen een goed en milieuvriendelijk alternatief voor chemische producten. Het gebruik van koelmiddelen is gebonden aan diverse Europese richtlijnen. Vink is goed op de hoogte van de huidige wetgeving omtrent koudemiddelen en is gecertificeerd om ermee te werken. Door haar ervaring kan Vink samen met u zoeken naar een duurzame koeloplossing die het best bij u past. Zodat u bedrijf blijft voldoen aan de wettelijke vereisten, ook in de toekomst.

Uitfasering van koelmiddel R22

Veel bestaande koelinstallaties gebruiken nog het koudemiddel R22. Dit middel tast de ozonlaag aan en levert een grote bijdrage aan het broeikaseffect. Daarom heeft de Europese Commissie besloten om het middel uit te faseren. Sinds 2015 is het definitief verboden. Dit kan grote gevolgen voor uw koeltechniek hebben! Het is nu al niet meer toegestaan om bestaande koel-, vries- en airconditioninginstallaties bij te vullen met nieuw R22 koelmiddel. Er mag alleen worden bijgevuld met geregenereerde (teruggewonnen en bewerkte) R22.

Installatiegerichte strategie van Vink

Sinds 2015 mag er helemaal geen R22 of de met R22 gemengde servicekoudemiddelen meer gebruikt worden. Per bedrijf moet daarom een installatiegerichte strategie voor de uitfasering van R22 uitgezet worden. Voor eigenaars van koel- en klimaatinstallaties is het noodzakelijk om nu actie te ondernemen omdat het geregenereerde koelmiddel R22 steeds schaarser wordt en dit uitval van installaties tot gevolg kan hebben. Vink Koeltechniek denkt graag met u mee welke oplossing voor uw bedrijf rendabel is.