Uitfasering koudemiddel

Het gebruik van natuurlijke koudemiddelen, zoals CO2, butaan of ammoniak, zijn goede opties die het milieu beschermen. Deze alternatieve koudemiddelen zijn energiezuiniger en op de lange termijn goedkoper.

F-gassen schadelijk voor milieu

Gangbare koudemiddelen, zoals R404A, R22 en R507A en in mindere mate R134a, R407 en R410, zijn schadelijk voor het milieu. Gassen op basis van fluorkoolwaterstof (F-gassen) hebben een opwarmend effect dat wel 23.000 maal sterker is dan CO2.

Europese wetgeving koudemiddelen

De Europese wetgeving op de uitfasering van schadelijke koudemiddelen dwingt bedrijven om te zoeken naar alternatieve oplossingen. Vink adviseert het gebruik van natuurlijke koudemiddelen. Op de lange termijn zijn deze duurzame koudemiddelen energiezuiniger en dus goedkoper.

Natuurlijke koudemiddelen

Het gebruik van natuurlijke koudemiddelen is dé toekomst voor de koeltechniek. Veelgebruikte natuurlijke koudemiddelen zijn ammoniak (NH3), het hervonden CO2 en propaan (R290). Al deze middelen vormen een milieuvriendelijk alternatief voor chemische producten.

Duurzame koeling van Vink

Vink houdt zich al jaren bezig met duurzame koeloplossingen, niet alleen vanwege de wet uitfasering koudemiddelen maar vooral om beter zorg te dragen voor het milieu. De technische mogelijkheden gaan steeds verder. Daarom houdt Vink zich intensief bezig met het (verder) ontwikkelen van kleine en middelgrote koelinstallaties met natuurlijke koudemiddelen. Een voorbeeld is de CO2 koelinstallatie.

R404A en R507 koudemiddel

Heeft u een installatie met R404A of R507? Sinds 1 januari 2020 mag u dan uw installatie alleen nog bijvullen met gerecycled R404A of R507. Vanaf 1 januari 2030 is het gebruik van deze middelen geheel verboden.
Voorkom stagnatie door tekort aan deze koudemiddelen. We adviseren graag welke duurzame koudemiddelen het beste bij uw bedrijfsproces passen.

R22, R401A, R402A en R408

De koudemiddelen R401A, R402A en R408 zijn mengvormen die naast HFK’s ook R22 bevatten. Het gebruik van R22 is sinds 1 januari 2015 verboden. Daarom zijn ook bovenstaande middelen verboden. Stap nu over op duurzame koudemiddelen. Bel ons voor vrijblijvend advies over welke mogelijkheden er voor uw koeling zijn.

R134A, R407C, R407F en R410A

Synthetische koudemiddelen met een GWP waarde < 2.500 vallen onder een productiebeperking. Dit geldt voor de veelgebruikte koudemiddelen R134A, R407C, R407F en R410A. In 2030 mag nog maar 20% van de huidige geproduceerde synthetische koudemiddelen worden verkocht.

Kies voor duurzame koudemiddelen Kom op tijd in actie!

In de afgelopen jaren heeft Vink ruime ervaring opgedaan in het bouwen van koelinstallaties met natuurlijke koudemiddelen. Vanuit deze kennis geven we u graag advies.

De Europese regelgeving kan gevolgen hebben voor de koelinstallaties binnen uw bedrijf. Kom op tijd in actie zodat uw bedrijfsproces niet stagneert. We adviseren graag welke duurzame koudemiddelen het beste bij uw bedrijfsproces passen.